EĞİTİM BİRİMİ

 

BAKIRKÖY KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

EĞİTİM BİRİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN

EĞİTİM-ÖĞRETİM, MESLEKİ EĞİTİM VE SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER

 

 

            Kurumumuz Eğitim Birimi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 27.07.2007 gün ve 46/1 ile 01/01/2006 tarih ve 51 Nolu Genelgeleri doğrultusunda Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini, İş ve Meslek Eğitimi Faaliyetlerini, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerini ve Kütüphane Çalışmalarını yürütmektedir.

                                                                           

 

            Kurumumuzda Sürdürülen Eğitim-Öğretim ve Sosyal-Kültürel Faaliyetlerimiz;

 

            Kuruma gelen tutuklu ve hükümlülerin öncelikle kuruma girişlerinde eğitim-öğrenim durumları verdikleri beyanlarına göre tespit edilmektedir. Eğitim-öğrenim durumu tespit edilen tutuklu ve hükümlülere gerekli olan bilgiler verilmekte, gereken itina ve özen gösterilmektedir. Kurumda bulunduğu süre boyunca eğitim-öğretimine kaldığı yerden devam edebileceği ile eğitim-öğrenime devam etmeleri hususunda özendirici ve ikna etmeye yönelik bir çalışma sergilenmektedir.

            Kurumumuzda bulunan tutuklu ve hükümlüleri, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yurda, ulusa ve topluma kazandırmak, onların toplumca kabul edilebilir düşünce ve davranışları benimsemelerine, kendilerini topluma yararlı insanlar olarak yetiştirmelerine yardımcı olarak, eğitim ve öğretimlerini, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif yönden eğitim ve gelişmelerini sağlayan, birer fert olarak toplumumuza kazandırmak amacıyla T.C. Adalet Bakanlığı’nın tüzük, yönetmelik ve genelgeleri ile diğer Bakanlıklarla yapılan protokollere ve Müfredat Programlarına uygun bir şekilde, Kurumumuz İdaresinin kontrol ve denetimi altında yürütülmektedir.

           

Kurumumuz Eğitim Birimi;

1) Eğitim-Öğrenim Durumlarının Tespit edilmesi.

2) Birinci Kademe Okuma – Yazma ve İkinci Kademe Başarı Kursları.

3) Açık Öğretim Ortaokuluna başvuru ve sınavlara katılım.

4) Açık Öğretim Lisesine başvuru ve sınavlara katılım.

5) Öğrenci Seçme Sınavı Faaliyetleri.

6) Açık Öğretim Fakültesi kayıt ve sınavlara katılım.

7) Örgün Eğitimine dışarıda devam etmek zorunda olan öğrencilerle ilgili çalışmalar.

8) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yapılması.

9) İş ve Meslek Eğitimi, Sosyal Kültürel ve Spor Kurslarının düzenlenmesi.

10) Kütüphane Çalışmaları.

11) Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar

Ana başlıkları altında saydığımız görevleri yerine getirir.

 

            1.Eğitim-Öğrenim Durumlarının Tespit edilmesi.

 

            Kurumumuza tutuklanarak veya sevk olunarak yeni gelen hükümlü/tutukluların eğitim-öğrenim durumları kuruma girişlerinde beyanları esas alınarak tespit edilmektedir. Beyanlar çerçevesinde hükümlü/tutukluların dosyalarında ve UYAP programında bulunan Gözlem ve Sınıflandırma formları kurum öğretmenlerimiz tarafından doldurulmakta ve yine kurum öğretmenlerimiz tarafından hükümlü/tutuklulara kurumumuzdaki eğitim imkan ve olanakları hakkında bilgi verilmektedir.

 

 

            2.Birinci Kademe Okuma - Yazma ve İkinci Kademe Başarı Kursları

 

a) I.Kademe Okuma-Yazma Kursları

 

            Okuma-Yazma bilmeyen veya Yetişkin II.Kademe Başarı Belgesi bulunmayan sağlık durumları elverişli tutuklu ve hükümlüler belirlenerek I. ve II. Kademe Yetişkinler Eğitim Kursları verilmektedir.

            Bu kurslarımız 21.02.2000 tarihli “Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı İşbirliğinde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerindeki Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Çeşitli Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü” çerçevesinde planlanmakta ve Bakırköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak uygulanmaktadır. Bu işbirliği çerçevesinde I.Kademe Okuma-Yazma Kursları düzenlenerek, Okur-Yazarlık Belgesi verilmektedir. Kurumumuzda okuma yazma bilmeyen kalmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecektir.

 

 

b) II.Kademe Başarı Kursları

 

İlkokulu ara sınıflardan terk edenlerle, Okur-Yazar olan ve Okur-Yazarlık Belgesi alan hükümlü ve tutuklular II.Kademe Başarı Kursuna tabi tutulmaktadır. II.Kademe Başarı Kursuna katılıp başarılı olan tutuklu ve hükümlüler, 4 yıllık ilkokul eğitimine denk Yetişkinler II.Kademe Başarı Belgesi almaktadırlar. Bu belgeyi alan tutuklu ve hükümlülerin Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt olması sağlanmaktadır.

 

 

            3.Açık Öğretim Ortaokuluna Başvuru ve Sınavlara Katılım

 

            Hükümlü ve tutukluların eğitim-öğrenim durumları kuruma girişlerinde beyanları esas alınarak tespit edilmektedir.

            Başvuru şartları tutan; Yetişkin II.Kademe Eğitimi Başarı Kursunu tamamlayıp Başarı Belgesi alan, İlköğretim veya Ortaokula kayıtlı iken terk eden veya 5 yıllık ilkokul mezunu olan hükümlü ve tutuklulardan Açık Öğretim Ortaokuluna başvuranların gerekli evrakları tamamlanarak kayıtları tarafımızdan yapılmaktadır.

            Kurumumuzda bulunan Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin ve kurumumuza tutuklanarak yeni gelen veya diğer Ceza İnfaz Kurumlarından sevk olunarak gelen hükümlü/tutuklu Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin durumları kontrol edilip kayıt yenileme/kayıt dönemlerinde, kaydı donuk ve silik öğrencilerin kayıtları da tarafımızdan yapılmaktadır. Mevcut Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin kayıtları da her dönem tarafımızca yenilenmektedir.

Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulardan durumu uygun olanların her dönem Açık Öğretim Ortaokuluna katılımlarını sağlamak için eğitimin faydaları anlatılmakta ve teşvik edilmektedir. Kayıt dönemleri ilanlarla önceden bildirilmektedir. Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırmak isteyen fakat öğrenim belgelerine ulaşamayan hükümlü ve tutukluların mezun oldukları/ayrıldıkları okullarına tarafımızca resmi yazı yazılarak öğrenim belgeleri temin edilmekte ve kayıtlarının yapılması sağlanmaktadır.

Kurumumuzda bulunan hükümlü/tutukluların tamamına yakınının maddi durumları yetersiz olması nedeniyle kayıt ücretleri Bakırköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilerek kayıtları yapılmaktadır.

Gerek yeni kaydedilen gerekse kayıtları yenilenen öğrencilerin ders kitapları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitimi Merkezi ve ilgili Okul Müdürlüklerinden tarafımızdan alınarak öğrencilere ulaştırılmaktadır.

Kurumumuz ile Gönüllü Üniversiteler Derneği işbirliği sonucunda AÖO öğrencilerine daha başarılı olabilmeleri için sınavlara hazırlık kursları açılmaktadır.

            Kurumumuz sınav merkezi olup; sınavlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sınav Yürütme Kurulu tarafından kurumumuza gönderilen sınav komisyonu ile birlikte yapılmaktadır.

            Kurumumuz açıldığından beri AÖO’ndan toplam 77 öğrencimiz mezun olmuştur.

 

 

            4.Açık Öğretim Lisesine Başvuru ve Sınavlara Katılım

 

            Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulardan liseyi dışarıdan bitirmek isteyenler teşvik edilerek, eğitimin dışarıdaki hayatlarında kendilerine sağlayacağı faydalar anlatılarak özendirilmeye çalışılmaktadır. Liseye kayıt yaptırmak isteyen ilköğretim mezunu veya liseyi ara sınıflardan terk edenlerin evraklarının tamamlanmasında gerekli yardım sağlanmaktadır.

Kurumumuz ile Gönüllü Üniversiteler Derneği işbirliği sonucunda AÖL öğrencilerine daha başarılı olabilmeleri için sınavlara hazırlık kursları açılmaktadır.

Kurumumuzda bulunan hükümlü/tutukluların tamamına yakınının maddi durumları yetersiz olması nedeniyle kayıt ücretleri Bakırköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilerek kayıtları yapılmaktadır.

Tutuklu ve hükümlü olan öğrencilerin sınav tarihleri önceden kendilerine bildirilip, sınav günü kurumumuza gelen sınav komisyon üyeleri ile birlikte dersliklerimizde sınavlara katılmaları sağlanmaktadır. Bu öğrencilerin ders kitapları ilgili Lise müdürlüklerinden tarafımızca alınarak öğrencilere ulaştırılmaktadır.

Kurumumuz açıldığından beri AÖL’nden toplam 20 öğrencimiz mezun olmuştur.

 

 

            5.Öğrenci Seçme Sınavı Faaliyetleri

 

            Eğitim yılı içerisinde ÖSYM’ ye katılmak isteyen hükümlü ve tutuklulara konuyla ilgili bireysel veya yazılı bilgilendirme yapılmaktadır. Sınava katılmak isteyenlerin kılavuz ve formları tarafımızca temin edilerek müracaatları yapılmaktadır.

Kurumumuz ile Gönüllü Üniversiteler Derneği işbirliği sonucunda YGS ve LYS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik Üniversite Hazırlık Kursları açılmaktadır.

İl Sınav Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilen sınav komisyon üyeleri ile birlikte sınavlar yapılmaktadır. Sınavda baraj puanının üzerinde puan alarak, herhangi bir yüksek öğretim kurumunu tercih etmeye hak kazanan hükümlü/tutuklulara doğru tercih yapmaları noktasında yardımcı olmaları amacıyla özel dershanelerle işbirliğine gidilmekte, rehber öğretmenlerin danışmanlığında tercihlerini yapmaları sağlanmaktadır. Sınava katılarak her hangi bir yüksek öğretim kurumunu kazanan hükümlü/tutuklu öğrencilerin kayıt işlemleri ile kayıt haklarının ertelenmesi işlemleri tarafımızca yapılmaktadır.

           

           

6.Açık Öğretim Fakültesi Kayıt ve Sınavlara Katılım

 

Lise mezunu olup Ceza İnfaz Kurumumuzda eğitimine devam etmek isteyen hükümlü/tutuklulardan ÖSYM sınavında başarılı olanların kayıt işlemleri birimimizce yapılmaktadır. AÖF’yi kazanan hükümlü/tutukluların kaydı ve kayıt yenileme dönemlerinde AÖF’ye kayıtlı öğrencilerin kayıtları tarafımızca yenilenmekte (maddi durumu iyi olmayanların kayıt ücretleri Bakırköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilerek kayıtları yapılmaktadır.) ve ders kitapları irtibat bürolarından teslim alınarak öğrencilere ulaştırılmaktadır.

Açık Öğretim Fakültesinin sınavları düzenli olarak kurumumuzda yapılmakta, sınav tarihlerinde öğrenciler sınav salonunda hazır bulundurularak İl Sınav Komisyonu tarafından görevlendirilen Sınav Komisyonu ile birlikte sınavlarının yapılması sağlanmaktadır.

Kurumumuz açıldığından beri AÖF’den toplam 16 öğrencimiz mezun olmuştur.

 

 

7.Örgün Eğitimine Dışarıda Devam Etmek Zorunda Olan Öğrencilerle İlgili Çalışmalar.

 

            Üniversiteye devam ederken tutuklanan öğrencilerin okul işlemleri ilgili makamlarla irtibat sağlanarak müdürlüğümüzce takip edilmektedir.

            Kurumumuzda Ortaokul ve Liseye devam ederken tutuklanan öğrencilerin okullarıyla hemen irtibata geçilerek Okullarından gelen Bilgi Formları Genel Müdürlüğümüze iletilmektedir. Sorumluk sınavlarına katılabilecekleri öğrencilere ve okul idarelerine bildirilmektedir. Kurumumuzda, erken tahliye nedeniyle, henüz sorumluluk sınav tarihlerine kadar kalan tutuklu öğrenci olmamıştır.

 

 

8.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Yapılması.

 

            Kurumumuzda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri 30.03.2001 tarihli ve 10.02.2011 tarihli güncellenerek yenilenen Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokolü ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve İyileştirme Dairesi Başkanlığının 26.09.2002 tarihli Bakan oluru ile gönderilen Müfredat Programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu protokol gereği dersler Bakırköy İlçe Müftülüğünce Cezaevi Vaizeleri tarafından işlenmektedir. Ayrıca kurumumuzda bulunan Hıristiyan hükümlü/tutuklulara yönelik Yeşilköy Kilisesi’den gelen görevliler tarafından etkinlikler düzenlenmektedir.

           

9. İş ve Meslek Eğitimi, Sosyal Kültürel ve Spor Kurslarının Düzenlenmesi.

 

Ceza İnfaz Kurumumuzda İş ve Meslek kursları, hükümlü ve tutukluların verimli, üretken bireyler olarak toplum yaşamına uyumlarını sağlamak, salıverilmelerinden sonra gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olmak amacı doğrultusunda planlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ilgili protokol gereğince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (İSMEK) Genel Müdürlüğü ile sürekli işbirliği yapılarak hükümlü ve tutukluların eğilimlerinin yanı sıra İlçe Halk Eğitim Merkezinin usta öğretici görevlendirebilmesi göz önüne alınarak kurumumuz şartlarına en uygun olan iş ve meslek edindirmeye yönelik kurslar düzenlenmektedir.

 

            Kurumumuzda açılan iş-meslek, sosyal-kültürel ve spor kurslarımız şunlardır:

·Aşçı Yardımcılığı Kursu

·Giyim Kursu

·Saç Bakımı ve Yapımı Kursu

·Cilt Bakımı ve Makyaj Kursu

·Takı – Tasarımı Kursu

·Ebru Kursu

·El Sanatları (çiçek) Kursu

·Minyatür Kursu

·Dekoratif Ahşap Süsleme Kursu

·Motif Çizim Teknikleri Kursu

·Resim Kursu

·Ahşap Boyama Kursu

·Bilgisayar İşletmenliği Kursu

·Bilgisayar Destekli Grafik ve Tasarımı Kursu

·Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

·Adli Kalem İşleri Kursu

·İğne Oyası Kursu

·  Bulaşıkçı - Meydancı Kursu

·  İlkyardım Kursu

·  Hijyen Eğitimi Kursları

·  Tiyatro - Drama Eğitimi

·  Halk Oyunları

·  Bağlama Kursu

·  Satranç Kursu

·  Hukuk Kliniği Kursu

·  İngilizce Kursu

·  Yabancılara Türkçe Kursu

·  Beden Eğitimi

·Cimnastik Kursu

·  Badminton Kursu

·  Basketbol Kursu

·  Dart Kursu

 

 

           

10.Kütüphane Çalışmaları

 

            Kurumumuz kütüphanesinde yaklaşık 9600 adet demirbaşa kayıtlı kitap bulunmaktadır. Kitaplar, Bakanlığımızca ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilenlerin yanında bağış yoluyla sağlanmıştır. Kütüphanemize gelen her kitabın demirbaş kaydı yapılarak, raf numarası ve sıra numarası verilmektedir. Numarası verilen bu kitaplar Dewey Onlu Tasnif Sistemine göre raflara yerleştirilmektedir.

            Kütüphanemizde bulunan bütün kitapların listesi çıkartılarak koğuşlara bu listelerden birer adet dağıtılmıştır. Kütüphane ve Kitaplık Yönetmeliğine göre hükümlü/tutuklulardan gelen dilekçelere istinaden imza karşılığı kitaplar dağıtılmaktadır.

            Hükümlü ve tutukluların şahsına gelen veya yanlarında getirdikleri kitaplar Eğitim Kurulu incelenmektedir. Yasaklama kararı olmayan ancak Kütüphane ve Kitaplık Yönergesinde yazılı hususlara uygun olmayan kitapların dışındaki tüm kitaplar ilgililere verilmektedir.

                                                                                                                     

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                         

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 03.07.2017]
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.