T.C.

ADALET BAKANLIĞI

BAKIRKÖY KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

GENEL DURUM RAPORU

1)CEZA İNFAZ KURUMUNUN YERLEŞİM ALANI

Ceza İnfaz Kurumumuz İstanbul Bakırköy Lepra Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesinin yanında 28/01/2008 tarihinde hizmete açılmıştır. Ceza İnfaz Kurumumuz şehir merkezinde olup, Bakırköy Adliye Sarayına takribi 3 km’dir.Doğusunda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 112 acil servis komuta merkezi, batısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi, güneyinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, kuzeyinde Prof.Dr.Üstün KORUGAN böbrek vakfı bulunmaktadır.

 

A)MİMARİ YAPI VE GENEL BİLGİLER :  Mimari yapı itibari ile “Tipsiz Kapalı Ceza İnfaz Kurumu” grubuna giren 147.668 metrekare tahsis alanı ile  34.478 metrekare oturum ve bina alanı olan Ceza İnfaz Kurumumuz hükümlü ve tutukluların barındırıldıkları bölüm ve idari hizmet binalarından oluşmaktadır.

  Hükümlü ve Tutukluların Barındırıldıkları Kısımlar   :

a) İdari Hizmet Binası          : Bu bina zemin katla beraber 4 katlı olup,zemin katta Kurum personelinin yemekhanesi, mutfak, çamaşırhane, fotoğrafhane, mahkum kabul, Kurum Doktor ve Psikoloğunun ilk görüşme odaları, 1.katta personel giriş, avukat ve ziyaret açık-kapalı görüş yerleri, nöbetçi müdür odası, 2.katta Cumhuriyet Savcısı ve Kurum Müdür odaları, personel kalemi, toplantı salonu, eğitim ve psiko-sosyal servis odaları, İdare Memuru odaları, bilgisayar sistem odası, arşiv, çay ocağı, sekreter odası, kantin, Sorumlu 2.Müdür ve Başmemurluk odaları, revir, kuaför, kütüphane, 3.katta Saymanlık, Genel Bütçe Ambar, İş Yurtları Ambarı, İnfaz, Emanet Para, Mektup Okuma Komisyonu, Santral, Merkez Kumanda Odası ile Teknisyenler Odası bulunmaktadır.

 

b) Koğuşlar   : A Blok 1 ve 8 nolu odalar, B Blok 1 ve 16 nolu odalar, C Blok 1 ile 14 nolu odalar 24’er kişilik olup kapasite 912 kişiliktir. Ayrıca yaş grubu, mahkeme kararı, yeni tutuklanan, sağlık durumları ve hücre cezaları infaz edilmek üzere; 2 adet 6 kişilik geçici koğuş, 3adet 2 kişilik oda, 2 adet 12 kişilik oda, 1 adet 5 kişilik revir ,41 adet tek kişilik gözlem odaları , 3 adet aile görüşme odaları ve 5 adet sesli ve görüntülü duruşma odaları (SEGBİS odası) bulunmaktadır.

 

B)GENEL DURUM           :

ADI                                       :  Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

KAPASİTESİ                       :  912+88(Gözlem odaları vs.)=1000 kişiliktir.

 

2- DIŞ VE İÇ GÜVENLİK KONUMU:

a) Dış Güvenlik :

Ceza İnfaz Kurumumuzun etrafında 34.478 m2 alanı içine alan ***. Cm kalınlığında ortalama *** metre yüksekliğinde ihata duvarı, ihata duvarı üzerinde bir metre yüksekliğinde dikenli tel ile İhata duvarı üzerinde iki sıra halinde jiletli tel ile çevrilidir.Ayrıca İhata duvarı üzerinde harekete duyarlı sensörler bulunmaktadır. İlave olarak binanın çatı etrafına jiletli tel yapılmıştır. İhata duvarının dışında ise *** adet nöbetçi kulübesi bulunmaktadır.

Ayrıca Ceza İnfaz Kurumumuz, Ceza İnfaz Kurumu binası ile ihata duvarı arasına zemin durumuna göre *** metre derinliğini bulan diyafram duvarı ile çepeçevre çevrilmiştir.

b) İç Güvenlik ve İdari İşler:

Ceza İnfaz Kurumumuzun iç güvenliğini İnfaz Koruma Baş Memurları ve İnfaz Koruma Memurları sağlamaktadır. Ceza İnfaz Kurumumuzda dörtlü vardiya usulüne göre görev yapılmaktadır. Kuruma gelen ziyaretçiler duyarlı kapıdan geçtikten sonra görevli memurlar tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmekte, ceza infaz kurumuna girmesi yasak olan herhangi bir maddenin girişine izin verilmemektedir. Mahkum giriş ve çıkışları ile Emtia giriş ve çıkışları ayrı kapılardan yapılmaktadır. Ceza İnfaz Kurumunda Nöbetçi 2.Müdürlerin nezaretinde günde iki defa sayım yapılmaktadır. Sabah 07:00'da havalandırma bahçeleri açılmakta, mevsim koşullarına göre belirlenen saatte havalandırma bahçe kapıları kapatılmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumumuzda 30 günü geçmemek üzere Kurum Personeli ile gerektiğinde Dış güvenlik güçleri ile Genel Arama, münferit zamanlarda ise Nöbetçi 2.Müdür nezaretinde kısmi arama yapılmaktadır. Yapılan genel aramalara Cumhuriyet Savcısı, Jandarma Bölük Komutanı katılmaktadır. Arama sonuçlarına ilişkin bütün tutanaklar özel dosyasında muhafaza edilmektedir. En az altı ayda bir olağanüstü hal plan tatbikatları düzenli olarak yapılmakta ve bu tatbikata Jandarma, Emniyet, Sivil Savunma, İtfaiye ve Sağlık Müdürlüğü iştirak etmektedir.

Ceza İnfaz Kurumuna gelen ve giden tüm mektuplar, telgraflar ve fakslar mektup okuma komisyonu tarafından incelenmektedir. Sakıncalı görülen yazışmalar hakkında tüzük hükümleri gereğince işlem yapılmaktadır. Kurumumuza dışarıdan gelen kitap, dergi ve basılı yayınlar ceza infaz kurumu Eğitim Birimi tarafından incelenmektedir. Mahkemelerce yasaklama ve toplatılma kararı olmayan basılı yayınlar kuruma alınmaktadır.

İç güvenlik sistemi olarak kurum ana girişinde ve tutuklu/ hükümlülerin ziyaretçigirişi bölümünde olmak üzere 2 adet duyarlı kapı ve kurum personel girişi, mahkum kabul birimi ve erzak giriş olmak üzere 3 adet X-Ray cihazı ve aramalarda kullanılmak üzere 6 adet faal durumda metal el detektörü bulunmaktadır.

Kurum içi ve dışı kameralar ile kontrol edilmekte, kamera kayıtları kontrol merkezinde bulunan kayıt cihazları ile kayıt altına alınmaktadır.

Kurumumuzda müdahale ekibi hazır kıta şeklinde beklemekte, görevliler için **** adet robokop kıyafet bulunmaktadır. Kurumumuzda meydana gelecek muhtelif olaylar için müdahaleyi bu birim yerine getirmektedir. Aynı zamanda kurumdaki hükümlü tutukluların kurum içi günlük faaliyetlerinin intikalini sağlayan yine ani müdahale ekibidir.

Ceza İnfaz kurumumuzda barındırılan hükümlü ve tutukluların gruplandırılması, kurumumuz idare ve gözlem kurulu tarafınca mevzuat hükümleri esas alınarak yerine getirilmektedir.

c) Personel Durumu :

BAKIRKÖY KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

S.N  GÖREV  KADRO

1. Müdür 1

2. II.Müdür  4

3.İdare Memuru 1

4.Öğretmen  2

5. Psikolog 6

6. Sosyal Çalışmacı 1

7.  Ambar memuru 1

8.  Katip 3

9. Bilgisayar İşletmeni 1

10. Sağlık Memuru 5

11.Hizmetli  2

12.Şoför 10

13.Teknisyen4

14. Memur 3

15. Kaloriferci 1

16. Aşçı   2

17. İnfaz Koruma Başmemuru 10

18. İnfaz Koruma Memuru  213

olmak üzere toplam 270 personel bulunmaktadır.

3- ISI, SU, AYDINLATMA ve YANGIN TERTİBAT KONUMU :

a) Isınma :

Ceza İnfaz Kurumumuz doğalgaz yakıtı ile çalışan kalorifer tertibatı ile ısıtılmaktadır.

b) Su :

Ceza İnfaz Kurumumuzun suyu İSKİ tarafından karşılanmakta olup, 750 m3 lük 2 depo mevcuttur.

c) Aydınlatma :

Ceza İnfaz Kurumumuzun elektrik ihtiyacı Boğaziçi Elektrik Kurumu tarafından karşılanmakta olup, dış ve iç aydınlatmayı yapan 680 KVA’ lık otomatik devreye girebilen jeneratörümüz bulunmaktadır.

d) Dış aydınlatma :

Nöbetçi Kulelerinde 45 adet 1000 W’lık büyük projektör ve dış ihata duvarı üzerine yapılı 15 adet 250-400 W’ lık projektörler ile Ceza İnfaz Kurumumuzun ihata duvarı dışında Boğaziçi Elektrik tarafından yapılan aydınlatma sistemi ile aydınlatılmaktadır.

e) Yangın Tertibatı :

Yangın söndürme aracı olarak yangın vanaları, su hortumları ve yangın söndürme tüpleri bulunmakta olup, yeterli seviyededir. Cihazların bakımları teknik şartlara uygun olarak yaptırılmaktadır.

4-SAĞLIK KONUMU :

a)      Revir

 

            Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'muzda eksiksiz bir sağlık bakımının tüm insanlar için geçerli olan temel bir hak olduğu ve cezaevimizdeki sağlık koşullarının toplum sağlığının da etkilediği bir gerçek olduğu düşünülerek özgürlükleri ellerinden alınmış gerek hükümlü ve gerekse tutuklular kurumumuza ilk kabullerinden başlamak kaydıyla ceza alanın infazı sürecinde faydalandıkları sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

Cezaevimizde Aile Hekimi tarafından hükümlü ve tutuklulara aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

            • Ceza  İnfaz Kurumumuzda haftanın 5  günü Aile Hekimi, haftanın 5 günü Diş Hekimi, haftanın 1 günü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Hekimi, haftanın 1 günü Psikiyatri Uzman Hekimi ve 5 Sağlık Memuru tarafından görev yapmaktadır.

            • Tutuklanıp veya hüküm giyip cezasının infazı için cezaevimize getirilip teslim edilen hükümlü ve tutukluların ilk kabul muayenelerini yaparak sağlık durumu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını kontrol ederek kendisi için açılan sağlık fişine kaydederek rapor düzenler.

            • Bazı hastalıkların diğer insanlarada bulaşabileceğinden bulaşıcı bir hastalığının olup olmadığı tespit edilmektedir. Bulaşıcı bir hastalığı tespit edilenler aile hekiminin kontrolünde devlet ve üniversite hastanelerine sevkleri yapılarak hastalıkları tedavi edilmektedir..

            • Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular mesai saatleri içerisinde aile hekimine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır.

            • Kurum revirinde yapılan ilk muayene ve tedavi sonucu hastalığın yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa, kurumumuzda kadın yataklı revirler mevcut olup yardımcı sağlık personelinin gözetimi altında tedavilerine başlanılmaktadır.

            • İleri tetkik ve tedavi için dış hastanelere sevki gereken hükümlü ve tutukluların sevkleri yapılarak gönderilmektedirler. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde, tedavileri yapılmaktadır.

            • Kurum Hekimince hükümlü ve tutuklulara yazılan reçeteler anlaşmalı eczanelerden temin edilerek sağlık görevlilerinin gözetimi altında düzenli bir şekilde verilmektedir.

            • Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara diş çekimi, dolgu ve diğer tedavileri ücretsiz yapılmaktadır.Protez ve damak tedavileri için dış hastanelere sevkleri yapılarak tedavileri sağlanmaktadır.

            • Kurumumuza haftada 1gün kadın doğum doktoru gelmekte olup hamileler ve kadınsal rahatsızlığı bulunan hükümlü / tutukluların ultrasonları çekilerek muayeneleri yapılmaktadır.

            • Psikolojik rahatsızlığı bulunan hükümlü ve tutukluların kurumumuza haftada bir gün gelen psikiyatri uzmanına çıkarılarak tedavileri yapılmaktadır.

            • Ceza infaz kurumumuz kadın cezaevi olması dolayısıyla anneler tarafından bakılması gereken çocuklarda bulunmaktadır.bu çocukların tedavileri ve aşı takipleri de kurumumuz revirinde yapılmaktadır.

 

b) Temizlik :

Ceza İnfaz Kurumumuzda her koğuş ve odalarda banyo mevcut olup, tüm odalara 24 saat sıcak su verilmektedir.

Toplu yaşanan yerlerin (Koğuşlar, Mutfak, Tuvaletler) hijyenik şartlara uyulup uyulmadığının tespiti yapılarak gerekli tedbirler alınmaktadır. Mutfak ve Kurumun iç hizmetlerinde çalışan hükümlü ve tutukluların portör kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca Kurumumuzun dış çevresi, koğuşlar, mutfak, depolar ve diğer alanların ilaçlanması düzenli olarak yapılmaktadır.

c) Çamaşırhane :

Kurumumuzda barındırılan hükümlü ve tutuklular kurum çamaşırhanesinden her hafta bir blok olmak üzere yararlanmaktadır. Hükümlü ve Tutuklularınzati kullandıkları çamaşırları, çarşaf, nevresim takımları ve battaniyeleri toplanıp yıkanmaktadır.

Kurum çamaşırhanesinde 2 adet sanayi tipi çamaşır makinesi, 2 adet kurutma makinesi, 1 adet sanayi tipi ütü bulunmaktadır.

d) Kuaför :

Kurumumuzda bir adet kuaförsalonu bulunmaktadır. Kurumumuz kuaför salonunda hem kuaförlük kursu verilmekte hem de belirli gün ve saatlerde hükümlü ve tutukluların kişisel bakım ve ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanmaktadır

e) Giyim:

Kurumumuz giyim kursu dersliğinde İSMEK ile işbirliği neticesinde İSMEK tarafından görevlendirilen öğretmen tarafından Kadın Giysileri Dikim Kursu verilirken aynı zamanda belirli gün ve saatlerde hükümlü ve tutukluların terzi işlemleri yapılmaktadır.

5-MUTFAK :

Ceza İnfaz Kurumumuzda 2 kadrolu aşçı bulunmaktadır. Ayrıca kurumumuzun mutfağında iç hizmetlerde görevlendirilen iyi halli adli suçlardan hükümlüler çalıştırılmaktadır. Hükümlü ve tutukluların yanı sıra görev başındaki personelin yemekleri kurum mutfağında aynı karavanda doğal gaz sistemli ocaklarda pişmektedir. Hükümlü ve tutukluların yemekleri Bu iş için düzenlenen servis arabaları ile kurum gözetim servisinde görevli infaz ve koruma memurları gözetiminde kurum mutfağında çalışan iyi halli mahkumlar tarafından odalarına götürülüp dağıtılmaktadır.

6-HÜKÜMLÜ TUTUKLU ZİYARETLERİ :

a) Görüş Günleri :

Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara Adalet Bakanlığı Ziyaret Yönetmeliği hükümleri gereği biri açık 3 kapalı görüş olmak üzere ayda 4 sefer görüş yaptırılmaktadır. Kapalı görüş yerlerinde görüşler kabinlerde kapalı devre telefon sistemi ile yapılmakta olup, görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 32 adet telefonlu görüş kabini bulunmaktadır.

Aylık yapılan açık görüşler ile Bakanlıkça verilen Milli ve Dini bayramlarda açık görüşler Ceza İnfaz Kurumumuzun açık ziyaret için ayrılmış olan bölümlerindede yapılmaktadır.

b) Avukat Görüşü :

Kurumumuzda barındırılan hükümlülerin avukat görüşü hafta içi mesai saati içinde 8:30-17:00 arası yapılmaktadır. Kurumumuzda aynı anda 8 kişinin görüş yapabileceği cam bölmeler ile ayrılmış 8 adet avukat görüş kabini bulunmaktadır. Tutuklular ise avukatları ile her zaman görüşebilmektedir.

c) Telefon görüşü :

Kurumuzda toplam 16 adet ankesörlü telefon bulunmakta olup; ankesörlü telefonlarımız ana malta üzerinde olan ara koridorlarda bulunmaktadır. Hükümlü ve tutuklular haftalık telefon görüşmelerini gerekli telefon evraklarının hazırlanması suretiyle kurumun belirlediği gün ve saatlerde görevli memur eşliğinde 10 dakikayı geçmemek suretiyle yapmaktadır. Görüşmeler bilgisayar ortamında ve kayıt cihazı ile kayıt altına alınmaktadır.

 

7-ZİYARETÇİ, PERSONEL ve GELEN EŞYA ARAMASI :

Ceza İnfaz Kurumu personeli ve ziyaretçiler duyarlı kapıdan geçtikten sonra üstleri metal detektörlerle, eşyaları ise X-Ray cihazından geçtikten sonra fiziki olarak aranmaktadır. Ayrıca hükümlü ve tutuklular için yatırılan eşyalar da görevli personelce kayda alınıp, arandıktan sonra X-Ray cihazından geçirildikten sonra hükümlü tutuklulara verilmektedir.

Kuruma gelen avukatlar ise duyarlı kapıdan geçtikten sonra, duyarlı kapı ikazının sürmesi halinde kendileri kabul etmeleri durumunda elle aramaları yapıldıktan sonra kuruma alınmaktadır.

8-LOJMAN DURUMU :

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından Ceza İnfaz Kurumumuz adına 10 adet Lojman tahsis edilmiş olup; Kurum 1. Müdürü, Kurum 2. Müdürleri ve İdare Memurları tarafından kullanılmaktadır.

9-İŞYURDU FAALİYETLERİ :

Kurumumuz İş yurdu müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren iç kantini, dış kantin,  fotoğrafhane, ve tekstil atölyesi bulunmaktadır.

a) Kantin :

Kurum kantinlerinde Kurumda görevli 5 personel çalışmaktadır. Hükümlü ve tutukluların vermiş olduğu kantin talep dilekçeleri incelendikten sonra önceden belirlenen Blok satış sırası takip edilerek ihtiyaçlar giderilmektedir.

c) Fotoğrafhane :

Kurum personellerimiz tarafından bu hizmet yürütmekte olup, bu işten anlayan 1 personelimiz görevlendirilmiştir. Mevzuat hükümlerine göre ücreti dahilinde fotoğraf çekilmektedir. Fotoğraf baskı işlemleri fotoğrafhane atölyemizde gerçekleştirilmektedir.

d) Tekstil Atölyesi:

            Tekstil atölyemizde 60 tutuklu ve hükümlü çalışmakta olup özel şirket işbirliği ile fason üretim yapılmaktadır. Özel şirket tarafından görevlendirilen 2 personel gözetiminde tutuklu ve hükümlüler çalışmalarını devam ettirmektedirler.

10- UYAP İLE İLGİLİ FAALİYETLER:

Kurumumuzda bulunan birimler Uyap’ ta faal olarak hizmet vermektedir. Kurumumuzdaki yazışmalar DYS ortamında yapılmaktadır.

11-ARAÇ DURUMU :

Kurumumuzda faal olarak kullanılmakta olan 13 adet araç bulunmakta olup; bunlardan 2 adet Ford marka ve 1 adet Otokar marka minibüs personel hizmet aracı olarak kullanılmakta, 1 adet Fiat Doblo marka binek araç makam aracı olarak kullanılmakta, diğer 9 araç (3 adet Sultan,2 adet Isuzu ve 4 adet Ford,  marka ring aracı)   hükümlü ve tutukluların hastane ve mahkeme sevklerinde kullanılmaktadır

12-HABERLEŞME

Kurumumuzdaki haberleşme araçları şu şekildedir.

2 Adet Harici hat 0 212 660 80 26- 0212 660 80 27

1 Adet Fax hattı 0 212660 80 24

1 Adet Avea Kurumsal Hat (0506 600 6344)

                                                                                                     

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 03.07.2017 ]
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.