KURUM MÜDÜRÜNÜN MESAJI

 

 

 

            Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak yapılan faaliyetlerde, hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek yeniden suç işlemelerini önleyecek milli, manevi ve ahlaki değerler kazanmalarının sağlanması, kurum hayatının normal hayata yakınlaştırılması, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma yararlı ve eğitimli birer birey olarak katılmaları amaçlanmaktadır. Bu çalışmaları gerçekleştirirken gerek kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde bulunularak maddi ve manevi yardımlar alınması sağlanmaktadır.

           

Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri doğrultusunda görevlerimizi yürüterek hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak üzere; Hükümlülerin ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmalarında eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle birlikte ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın kişilerin yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, yeniden sosyalleştirmeyi teşvik etmek, toplumsal kurallara saygılı ve sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uymayı kolaylaştırmak amaçlı eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle birlikte web sitemizi de sunuyoruz.

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                            Nedim ELBİSTAN

                                                                                                                                                                Kurum Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 03.07.2017 ]    Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.