PSİKO SOSYAL SERVİS

 

 

 

Ceza İnfaz Kurumumuzda gerçekleştirilen psiko-sosyal servis faaliyetleri 7 başlık altında toplanabilir.

 

1. Tanıma Faaliyetleri

            Ceza İnfaz Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutuklularla BİSİS doğrultusunda görüşülerek kişinin risk ve ihtiyaçları ortaya çıkartılır, yürütülecek iyileştirme süreci planlanır.

2. Tanıtma Faaliyetleri

            Ceza İnfaz Kuruma gelen hükümlü ve tutuklulara sorumlulukları anlatılır, kurumda bulunan tüm eğitsel ve sosyal faaliyetler tanıtılır, bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilir.

3. Yönlendirme Faaliyetleri ve Psikolojik Danışmanlık

            BİSİS doğrultusunda, hükümlü ve tutukluların mesleki, kişisel, psikolojik özellikleri ve yetenekleri dikkate alınarak, kendisi ile birlikte yapılan tespitler doğrultusunda ilgili meslek ve sosyal faaliyet alanına yönlendirilmesine yardımcı olunur.

            Hükümlü ve tutuklular arasında tanıma faaliyetleri sırasında psikolojik sorunu bulunanlar tespit edilerek çözümü için gerekli çalışmalar başlatılır. Problemin çözümünde psikolojik danışmanlık, bireysel psikoterapi veya/ve psikiyatrik yardım alması sağlanır.

4. Koordinasyon ve Konsültasyon Faaliyetleri

            Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların psikolojik ve sosyal durumları infazları süresince, diğer personel ve birimler ile birlikte takip edilir. Ayrıca hükümlü ve tutukluların, topluma geri dönüşlerine engel olan psikolojik, sosyal ve ekonomik problemlerini fark etmelerine, çözmelerine ve çalışarak üstesinden gelebilmelerine destek olunur.

5. Grup Çalışması

  Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda öfke kontrol programı; iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik program; sigara, alkol, uyuşturucu, kumarla ilgili SAMBA ve ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik Aile Eğitimi uygulanır.

6. Personele Yönelik Çalışmalar

            Ceza İnfaz Kurumu personelinin sorunlarının tespiti yapılıp, gerekli olduğu durumlarda çözüme yönelik grup çalışmaları ya da bireysel görüşmeler yapılır. Ayrıca kurum personeli, yönetim  ve hükümlü/tutuklu ilişkilerinin iyileştirilmesi yönünde danışmanlık hizmeti verilir.

            7. Beraberinde Getirilen Çocuklara Yönelik Çalışmalar:

            Ceza İnfaz Kurumuna tutuklu/ hükümlü yanında getirilen 0-6 yaş arası çocukların takibi yapılır, gereken şartları taşıyan çocukların, okul öncesi eğitimlerini ilgili kurum ile koordinasyon içinde yürütülür, çocukların cezaevi şartlarından mümkün olduğunca az etkilenmeleri için ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlamak, ihmale uğrama riski taşıyan çocukları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak üzere idareyi bilgilendirmek.

 

                                                                                                                  

                                           Nedim ELBİSTAN

                                                                                                                                                         Kurum Müdürü

 

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 03.07.2017 ]
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.